Informasjon om Adventistkirken

 

Vår historie

Adventistkirken ble stiftet i USA under de store religiøse vekkelsene på midten av 1800-tallet. Mange var overbevist om at Jesus ville komme igjen i deres levetid. Troen på at Jesus kommer igjen er viktig for adventister og dette reflekteres også i navnet «Adventist». Kirken ble organisert som et trossamfunn i 1863 og har siden vokset til over 20 millioner medlemmer fordelt på kirker i hele verden. Adventistkirken er en evangelisk protestantisk kirke hvor en personlig tro på den bibelske Jesus er det sentrale. Vi deler mange synspunkter med andre protestantiske kirker i Norge. Våre gudstjenester foregår på lørdager, som Bibelen kaller sabbaten.

A

Sånn er vi organisert

De lokale menighetene tilhører den norske delen av den verdensvide Syvendedags Adventistkirken. Kirkebyggene eies av Adventistkirken, men de lokale menighetene er ansvarlige for drift og vedlikehold, og det betales ingen leie utover disse forpliktelsene.

Adventistkirken er en demokratisk bevegelse der myndighet delegeres oppover i et representativt demokrati. Adventistkirken i Norge er inndelt i distrikter som så utgjør en «Union», som igjen er en del av en «Divisjon» med kontorer i England. Divisjonen er en «avdeling» fra «Generalkonferansen» i verdenskirken. De fleste avgjørelser tas med simpelt flertall.

A

Hvem er kirkens pastor?

Den lokale pastor er ansatt i Adventistkirken i Norge og er den lokale menighetsrepresentanten. Standard utdanning for Adventistkirkens pastorer i Norge er en mastergrad i teologi. Les mer om din lokale pastor her.

A

Hva tror adventistene på?

Tro er et viktig ord for kristne. Derfor blir vi ofte spurt: Hva tror dere? Vi tror at Jesus er den viktigste personen som noen gang har levd. Det han har gjort, er avgjørende for oss mennesker. Men det blir jo for enkelt å si at vi tror på Jesus. Punktum. For vi tror mye mer. Og vi er overbevist om at troen er noe som utvikler seg. Vi forstår mer av det Gud har sagt i Bibelen, etter hvert som tiden går. For vi vil hele tiden lære, og vi har skjønt at det tar tid å fatte Guds tanker og planer.

Så når du spør: Hva tror dere adventister? Da svarer vi: Jesus og Bibelen. Det er det viktigste. Men vi ønsker at forståelsen av både Jesus og Bibelen skal bli bedre, grundigere og mer nyansert så lenge vi lever. Troen er dynamisk. Vi utvikler oss, og troen utvikler seg. Sånn er det å være menneske. Sånn er det å være et menneske som tror. Du kan lese mer om hva adventistkirken står for her.