Foto: freeskyline

Et trosfellesskap

Vi er et trossamfunn, ikke et politisk parti eller interesseforening. Det som binder oss sammen er troen på en personlig Gud og Jesus Kristus som en personlig venn. Sammen skal vi leve på beste måte i denne verden, og samme skal vi også leve en evighet uten det onde.

Vi er en kirke fordi vi er en gruppe mennesker som deler noen grunnleggende oppfatninger og trospunkter. Men samtidig innser vi at «den sanne kirke» består av alle mennesker som søker Gud i oppriktighet. Sosial kontakt med andre er av stor betydning, og det er grunnen til at vi tror det er viktig at vi er sammen for å tilbe Gud. Det er også grunnen til at vi går i kirke. Vi vil veldig gjerne at du besøker oss for å se hvordan vi har det.

Vår visjon er at du kan oppleve oss som et inspirerende trosfellesskap.

Vår entusiasme for å tilhøre Adventistkirken er noe vi har lyst til å formidle til deg – sammen med grunnen til at vi har funnet et hjem nettopp i denne kirken. Det som er viktig for oss, er å være et fellesskap hvor troen på den kjærlige, personlige og skapende Gud er kjernen.

Hva samler oss?

Vi deler den protestantiske troen, som andre evangeliske kirkesamfunn. Vi tror på Bibelen som en inspirert samling av skrifter som forkynner budskapet om Jesus Kristus som frelser fra ondskap og ødeleggelse. Vi tror at Gud ønsker å kommunisere med oss, og at det viktigste vi kan gjøre er å søke et fast åndelig grunnlag i tilværelsen. Dernest tror vi at vår verden kommer fra noe godt da Gud skapte verden. Høydepunktet på denne verdenshistorien, tror vi, er at Gud selv åpenbarer seg og ønsker å skape en ny himmel og en ny jord. Hvis du vil utforske dette videre, kan du lese mer på kirkens hovedside her.