Slik som Gud har elsket og gitt av sin kjærlighet skal vi også elske hverandre

Det samfunn vi lever i har et brennende behov av at vi viser omsorg om hverandre. Jeg ønsker, ber og tror at den omsorg Jesus viste gjennom sitt liv, sin død og sin kjærlighet til oss mennesker er noe vi også kan og bør formidle til hverandre uansett hvem vi er og hvilken bakgrunn vi har.

Dette er noe jeg brenner for og som jeg håper kan få være en virkelighet i Grenland menighet. Som distriktsleder for Adventistkirkens østnorske distrikt har jeg det pastorale ansvaret i Grenland menighet til vi har funnet en erstatter for Roger Robertsen som avsluttet sin tjeneste der. Det er ikke helt lett og holde en full pastoral virksomhet gående når jeg bor så langt borte som Hole på Røyse. Samtidig er jeg trygg på at menigheten har den omsorg jeg nevnte tidligere inni i seg og som gjør at vi sammen kan fortsette å realisere menighetens visjonen om at Adventistkirken skal være en positiv bidragsyter i nærmiljøet, og fungere som en møteplass og et hjem for mennesker med ulik bakgrunn som søker et åndelig fellesskap.