Jeg er opptatt av håp i det totale livsmørke

Etter avsluttet videregående skole arbeidet jeg i ett og et halvt år ved et nystartet alkoholikerhjem utenfor Tromsø. Menneskeskjebner og inntrykk fra denne perioden har farget holdningen og innstilling min til medmennesker med ulike bakgrunner og erfaringer.

Som student i Oslo hadde jeg en skjellsettende opplevelse med Gud, og opplevde meg kalt til forkynneroppgaven. Fra barnsben av hadde jeg en grunnleggende fasinasjon for historie, og fornminner fra jernalderen i umiddelbar nærhet av barndomshjemmet pirret nysgjerrigheten.

Da jeg begynte på teologiske studier i England var det derfor naturlig også å få med historie som bifag. Etter tre års tjeneste som menighetspastor i Arendal og Ålesund ledet jeg i en treårsperiode ungdomsarbeidet i Adventistkirkens Vestnorske distrikt. Deretter gikk turen til USA og videre studier i teologi, kirkevekst og arkeologi.

I tillegg til embetseksamen i teologi med historie og arkeologi som bifag har jeg hatt gleden av å delta i flere arkeologiske utgravinger i Midtøsten. I perioden 2012-19 var jeg bosatt i Jerusalem og ledet Adventistkirkens arbeid i Israel. Fordelene ved å kjenne Bibelens land og folk «fra innsiden,» er mange, og jeg elsker å formidle inntrykk fra den bibelske verden som jeg har fått på nært hold gjennom arkeologiske funn og gjennom utallige vandringer i landets enestående og varierte natur.

Visjonen jeg arbeider for i Grenland er å dele min trosfortelling med flest mulig, for jeg har sett hvordan liv er blitt endret, hvordan håp er blitt tent i totalt livsmørke, og hvordan glede og framtidstro har erstattet mismot og oppgitthet.

Mitt ønske er at adventistkirken skal være en positiv bidragsyter i nærmiljøet, og fungere som en møteplass og et hjem for mennesker med ulik bakgrunn som søker et åndelig fellesskap.