Vi er opptatt av et positivt livssyn

Fellesskap
Bibelkunnskap
Troens liv

Kom og besøk oss

Har du lyst til å tilbe Gud sammen med oss?
Har du bruk for samtale og fellesskap?
Vi møtes hver lørdag, den 7. dag - sabbatten, som omtales i Bibelen.

Vi møtes hver lørdag

Kl. 10.30 Bibelstudium og samtale
Kl. 11.45 Gudstjeneste
Kom og delta sammen med oss!

Info om de tre neste sabbatene

  1. mai blir det ikke møter i kirken på grunn av menighetsutflukt til Langesund. Alle, venner og medlemmer, voksne og barn, er velkomne til å bli med på hyggelig fellesutflukt.

Info: Oppmøte på parkeringsplassen i Krogshavn, Langesund klokken 12. Vi spiser medbragt mat, grilling anbefales ikke pga. regelverket. Andakt ved Roger. Muligheter for turgåing, bading, fotball, volleyball, lek og masse hyggeprat. Kontaktperson Joachim Engan (408 74 401)

  1. mai er det årsmøte for Østnorsk distrikt på Tyrifjord videregående skole, og kirken i Skien er derfor stengt den sabbaten. Vi oppmuntrer alle til å delta i en åndelig høytid på TVS, så planlegg allerede nå å delta.
  2. mai blir det nattverd i kirken.
20220815202208162022082020220820202208272022083020220908202209092022090920220911202209162022091720220918202209192022092420220925202209262022100720221021202210222022102420221028202211052022110620221110
15
aug
Arendalsuka

Arendal.

16
aug
1. skoledag

TVS.

20
aug
Åpningshelg

TVS.

20
aug
Hjelpeaksjonen begynner

Hele landet.

27
aug
ADRAs dag i frivillighetens år

Hele landet.

Hvor er du på vei?

Har ditt liv en retning? I adventistkirken er vi mennesker på vei gjennom livet – akkurat som deg. Den vei vi har funnet, gir oss så mye mening og glede at vi har lyst til å fortelle deg også om dette.