Det gode liv

I høst og vinter arrangerer vi foredragsserien "Det gode liv" med pastor Kjell Aune.

Hvor er du på vei?

Har ditt liv en retning? I adventistkirken er vi mennesker på vei gjennom livet – akkurat som deg. Den vei vi har funnet, gir oss så mye mening og glede at vi har lyst til å fortelle deg også om dette.