Vi er opptatt av et positivt livssyn

Fellesskap
Bibelkunnskap
Troens liv

Kom og besøk oss

Har du lyst til å tilbe Gud sammen med oss?
Har du bruk for samtale og fellesskap?
Vi møtes hver lørdag, den 7. dag - sabbatten, som omtales i Bibelen.

Vi møtes hver lørdag

Kl. 10.30 Bibelstudium og samtale
Kl. 11.45 Gudstjeneste
Kom og delta sammen med oss!

Velkommen til Onsdagsseminar om den omdiskuterte personen: Menneskesønnen, i Adventistkirken, Skien.

14. oktober – 9. desember, hver onsdag kl. 19.00-20.00

Hver kveld blir det video med opptak fra Israel og stedene der Jesus levde. Panelsamtale om kveldens tema. Tid til å stille spørsmål til det som blir tatt opp.

Kursleder: Roger Robertsen. Robertsen har deltatt i ulike arkeologiske utgravninger i Midtøsten. Han har bodd i Israel i en årrekke og benytter denne anledningen til å dele informasjon om Jesus og hans samtid.

20201022202010262020103020201103202011072020110720201112202011142020111720201121202011222020112220201126202011292020120320201205202012082020121020201212202012172020123020210115202101222021012920210201
22
okt
Pastormøte NND

26
okt
Bønneuke TVS

30
okt
Teen Forum

03
nov
Pastormøte NND

07
nov
Global uke

Hvor er du på vei?

Har ditt liv en retning? I adventistkirken er vi mennesker på vei igjennom livet – akkurat som deg. Den vei vi har funnet, gir oss så mye mening og glede at vi har lyst til å fortelle deg også om dette.