• Sabbaten 23. april blir det Høytidsgudstjeneste med gjenåpning av det totalrenoverte kirkebygget.

 

  • Sabbatsskolen. Det er bestemt at Grenland menighet dropper sabbatsskolen inntil videre. Gudstjenestene vil imidlertid gå som normalt.

 

Bibelklubb for barn

Hver uke har vi bibelklubb for barn. Her kan de lære om Bibelen og historiene i den. Selv om barnet ikke kommer fra et kristent hjem, vil disse historiene bidra til en forståelse av Norges kristne kulturarv. Har du egne barn, eller barnebarn, er du velkommen til å ta dem med for å se hvordan vi gjør det.