Foto: Bill Chizek

Møteplan

Menighet
Tid
20/4-2024
27/4-2024
4/5-2024
11/5-2024
18/5-2024
Menighet
Grenland
Tid
11:45
20/4-2024
27/4-2024
4/5-2024
11/5-2024
18/5-2024

 

 

Bibelklubb for barn

Hver uke har vi bibelklubb for barn. Her kan de lære om Bibelen og historiene i den. Selv om barnet ikke kommer fra et kristent hjem, vil disse historiene bidra til en forståelse av Norges kristne kulturarv. Har du egne barn, eller barnebarn, er du velkommen til å ta dem med for å se hvordan vi gjør det.