Foto: Bill Chizek

Møteplan

Menighet
Tid
1/10-2022
8/10-2022
15/10-2022
22/10-2022
29/10-2022
Menighet
Grenland
Tid
11:45
1/10-2022
Reimar Vetne
8/10-2022
15/10-2022
Roger Robertsen
22/10-2022
Frøydis Liseth
29/10-2022

 

  • Sabbatsskolen. Det er bestemt at Grenland menighet dropper sabbatsskolen inntil videre. Gudstjenestene vil imidlertid gå som normalt.

 

Bibelklubb for barn

Hver uke har vi bibelklubb for barn. Her kan de lære om Bibelen og historiene i den. Selv om barnet ikke kommer fra et kristent hjem, vil disse historiene bidra til en forståelse av Norges kristne kulturarv. Har du egne barn, eller barnebarn, er du velkommen til å ta dem med for å se hvordan vi gjør det.