Foto: Bill Chizek

Møteplan

Menighet
Tid
28/5-2022
4/6-2022
11/6-2022
18/6-2022
25/6-2022
Menighet
Grenland
Tid
11:45
28/5-2022
Roger Robertsen
4/6-2022
11/6-2022
18/6-2022
25/6-2022

 

  • Sabbatsskolen. Det er bestemt at Grenland menighet dropper sabbatsskolen inntil videre. Gudstjenestene vil imidlertid gå som normalt.

 

Bibelklubb for barn

Hver uke har vi bibelklubb for barn. Her kan de lære om Bibelen og historiene i den. Selv om barnet ikke kommer fra et kristent hjem, vil disse historiene bidra til en forståelse av Norges kristne kulturarv. Har du egne barn, eller barnebarn, er du velkommen til å ta dem med for å se hvordan vi gjør det.